Zasady rezerwacji

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Joga Gdynia, należy posiadać opłaconą kartę członkowską.

 2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje miesięczna opłata członkowska w wysokości 20 zł. Jest ona ważna 28 dni, od dnia pierwszego wejścia na zajęcia.

 3. Opłaty karnetu lub karty członkowskiej należy dokonać w recepcji studia gotówką lub przelewem na konto przed zajęciami.

 4. Honorujemy pakiety sportowe:
  • Multisport Plus i Student,
  • FitProfit (1 wejście dzienne, każda kolejna godzina 20zł)
  • Medicover Sport (ilość wejść zależy od pakietu, każda godzina poza pakietem 20zł)

 5. Każde zajęcia można zobaczyć przed wykupieniem kursu. Nie ma możliwości pojedynczego wejścia na kurs.

 1. Odebranie karnetu oznacza znajomość oraz akceptację regulaminu.
 2. Zapisy na kursy tańca i rezerwacje miejsc prowadzone są mailowo, telefonicznie oraz osobiście w studiu tańca Dance Fusion na ul. Poleska 25 w Gdyni
 3. Podczas rezerwacji miejsca należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 4. Ilość osób w grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem przed osobami, które kupują jednorazowe wejście.
 5. Opłaty za warsztaty oraz lekcje indywidualne są bezzwrotne i nie można ich przenieśc na inne zajęcia w szkole tańca Dance Fusion.
 6. Płacąc przelewem: w jego opisie należy umieścić imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz opis zajęć (nazwa, dzień i godzina). Jeżeli zapłata dotyczy kilku osób – w opisie należy podać ich listę.
 7. Każda osoba po opłaceniu całości należności otrzymuje karnet na wybrane przez siebie zajęcia. Karnet jest imienny. Nie można go przekazać innej osobie lub użyczać zajęć z karnetu osobom trzecim.
 8. Karnety mają określoną ważność. Jeżeli uczestnik nie może być na zajęciach, musi to zgłosić przed zajęciami (mailowo lub telefonicznie min 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć w przypadku zajęć grupowych i min 24 godziny w przypadku lekcji indywidualnych). Niezgłoszona nieobecność nie może być odrobiona na innych zajęciach w ramach ważności karnetu. Ważności karnetu nie można przedłużyć ze względu na nieobecność.
 9. Zaliczka na poczet kursu ma charakter bezzwrotny. W wyjątkowych przypadkach może zostać przeniesiona na poczet innego niż pierwotnie wybrany kurs tańca.
 10. Nieobecność z poprzedniego karnetu można odrobić również po wykupieniu kolejnego karnetu na ten sam kurs, jednak tylko w przypadku zachowania ciągłości kursu. (Bez przerwy między kolejnymi karnetami). Uwaga! Dotyczy jedynie nieobecności nie starszych niż 28 dni.
 11. Nieobecności można odrabiać na innych, dowolnych kursach w Dance Fusion z wyłączeniem kursów na które się obecnie uczęszcza.
 12. Na kursy dla Par nie trzeba zapisywać się w parach.
 13. Szkoła tańca Dance Fusion nie ubezpiecza Klientów od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
 14. Szkoła tańca Dance Fusion nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie miejsca zajęć.
 15. Szkoła tańca Dance Fusion zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej frekwencji uczestników kursu.
 16. W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności karnetu, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach w Dance Fusion lub odebrać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.
 17. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.
TOP